Najnowsze orzeczenia

II PZP 2/12

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 2 października 2012 r.

​1. Czy w postępowaniu sądowym, w którym powód dochodzi odszkodowania z art. 55 § 1 [1] k.p., skuteczne zgłoszenie przez pozwanego zarzutu potrącenia (art. 498 § 1 k.c.) nie jest możliwe z uwagi na art. 505 pkt. 4 k.c. w związku z art. 87 § 1 k.p. i art. 300 k.p.?

2. Czy ochronie z art. 87 § 1 k.p. podlega tylko wynagrodzenie za pracę, czy także odszkodowanie z art. 55 § 1 [1] k.p.?

​Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozprawę i przedstawił powiększonemu składowi Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne:
"Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 k. p.?".

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 grudnia 2012 r., godz. 15:31
Przejdź do początku