Najnowsze orzeczenia

I PZP 1/12

Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 21 listopada 2012 r.

​Czy roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k. p., czy na podstawie art. 118 k. c. w związku z art. 471 k. c.?

I-PZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku SN o rozpoznanie zagadnienia prawnego (Sygn. akt I PK 71/12)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.

Roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.

Uchwała zapadła przy 3 zdaniach odrębnych.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 października 2013 r., godz. 10:51
Przejdź do początku