Najnowsze orzeczenia

I UZP 8/11

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 17 stycznia 2012 r.

Czy małżonek pozostający w separacji w rozumieniu art. 61(4) ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) jest członkiem rodziny wymienionym w art. 67 ustęp 1 pkunkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 153, poz. 1227 ze zm.)?

I-UZP-0008_11_p.pdfUzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) także w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji w rozumieniu art. 614  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

I-UZP-0008_11.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 lipca 2012 r., godz. 9:13
Przejdź do początku