Najnowsze orzeczenia

II PZP 1/12

Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 11 lipca 2012 r.

Czy w sprawie z zakresu prawa pracy, orzeczenie o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia pieniężnego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie po jej przekazaniu do ponownego rozpoznania wskutek uwzględnienia skargi kasacyjnej, następuje wyłącznie na podstawie art. 398[15] § 1 zdanie ostatnie k.p.c. w związku z odpowiednio stosowanym art. 415 zdanie pierwsze k.p.c., czy też mają zastosowanie również przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405-414 k.c.)?​

II-PZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2012 r.

​Przepis art. 415 zdanie pierwsze w związku z art. 39815  § 1 k.p.c. nie stanowi materialnoprawnej podstawy roszczenia o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.

II-PZP-0001_12.pdfUzasadnienie uchwały

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 grudnia 2012 r., godz. 14:15
Przejdź do początku