Najnowsze orzeczenia

III PZP 5/12

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 9 sierpnia 2012 r.

​1) czy umowa o pracę na czas określony zawierająca klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 01 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców ( Dz.U nr 125, poz. 1035 ze zm. ) na okres przekraczający 24 miesiące i tym samym naruszająca jej art.13 w zw. z art.35 ust 2 - dotknięta jej nieważnością o jakiej mowa w art.18 ust 2 kodeksu pracy,

2) w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie : czy nieważność, o której mowa w punkcie 1 zachodzi tylko wówczas kiedy okres trwania umowy o pracę przekraczający 24 miesiące przypada po dniu wejścia w życie w/w ustawy,

3) w razie pozytywnej odpowiedzi na w/w pytania: czy skutkiem uznania nieważności takiej umowy o pracę jest uznanie jej za umowę o pracę na czas nieokreślony (art.18§2 in fine kodeksu pracy ),

4) w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 : czy umowa o pracę, o której mowa, może być uznana za nieważną w trybie art.58§1 kodeksu cywilnego w związku z art.300 kodeksu pracy i na mocy art.58§3 kodeksu cywilnego zastąpiona umową o pracę na czas nieokreślony, a jeżeli tak to od jakiego momentu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Umowa o pracę na czas określony zawarta przed dniem 22 sierpnia 2009 r.,  rozwiązuje się w przewidzianym w niej terminie, choćby trwała ponad 24 miesiące po dniu 21 sierpnia 2009 r. ( art. 13 ust. 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. Nr 125, poz.1035 ze zm.).

III PZP 5-12.pdfUzasadnienie uchwały

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 stycznia 2013 r., godz. 9:56
Przejdź do początku