Najnowsze orzeczenia

III PZP 3/12

Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

​Czy odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej (art. 203 § 1 i art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zatrudnionemu w charakterze pracownika na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano niezgodnie z prawem, służy roszczenie o przywrócenie do pracy?

III-PZP-0003_12_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)  nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.

III PZP 3-12.pdfUzasadnienie uchwały

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 stycznia 2013 r., godz. 9:56
Przejdź do początku