Najnowsze orzeczenia

III PZP 1/12

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 14 lutego 2012 r.

​1) czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach , łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje prawo do urlopu dla podratowania zdrowia;

2) czy wymóg pozostawania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu art.73§ 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela dotyczy roku szkolnego, w którym został złożony wniosek o udzielenie urlopu dla podratowania zdrowia, czy też całego co najmniej siedmioletniego okresu zatrudnienia.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r.

1. Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole w pełnym wymiarze zajęć (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz  674 ze zm.),

2. Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie 2.

III-PZP-0001_12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 czerwca 2012 r., godz. 11:31
Przejdź do początku