Dane teleadresowe

Centrala telefoniczna
+48 22 530 8000

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów umożliwiających wnoszenie pism procesowych na elektronicznych nośnikach informatycznych z wyjątkiem elektronicznego postępowania upominawczego e-Sądu Rejonowego w Lublinie.
Pisma procesowe winny być składane za pośrednictwem właściwej placówki pocztowej albo bezpośrednio w Sądzie Najwyższym i opatrzone własnoręcznym podpisem nadawcy. Pisma procesowe przesłane drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych.

Przejdź do początku