Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 698) KP ID II-2310-52/19

  Data zawarcia: 31 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprzedaż i dostawa środków higieny i czystości
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 30951,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 697) KP ID II-2310-65/19

  Data zawarcia: 23 grudnia 2019 r.
  Podmiot: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
  Przedmiot: Zakup paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego w systemie kart flotowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 42284,08 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 696) KPP III-2311-218/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 12 niszczarek Wallner HD-120 oraz 1 niszczarki Wallner JP830
  Wartość zobowiązania: 9356,61 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 695) KPP III-2310-37/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa świadczenia usługi zapewnienia zastępstwa w herbaciarniach w budynku Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 53726,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 694) KPP III-2310-36/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie obsługi serwisowej oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Toshiba, Sharp, Oki, Ricoh zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 86783,87 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 693) KPP III-2310-35/19

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywe wykonywanie i dostawę produktów i usług poligraficznych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 158897,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 692) KPP III-2310-34/19

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę środków czystości i higieny dla potrzeb Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 62615,74 zl
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 691) Umowa ID nr 432598/W

  Data zawarcia: 18 grudnia 2019 r.
  Podmiot: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 1703054,26 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 690) KPP VI-1140-10/19

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym
  Okres obowiązywania: od 2 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5500 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 689)

  Data zawarcia: 27 listopada 2019 r.
  Podmiot: CHZ ARS POLONA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o dostawę czasopism zagranicznych w 2020 r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 104101,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 688)

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Umowa o systematyczną dostawę prasy polskiej na 2020 r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 230430,54 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 687)

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek -17 egz.
  Wartość zobowiązania: 5087,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 686) KPP IV-0413-117/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemami tworzącymi Zdalny Intranet Sądu Najwyższego przez okres 12 miesięcy
  Wartość zobowiązania: 52796,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 685) KPP I-2310-124/19

  Data zawarcia: 12 grudnia 2019 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Części zamienne do central sterujących do bram garażowych
  Okres obowiązywania: od 12 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4255,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 684) BSOa-81820-62-XII/2018

  Data zawarcia: 28 listopada 2019 r.
  Podmiot: PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzedaż ulgowych usług transportowych (dla dojeżdzających sędziów)
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 27.993,60 zł ( w tym 4.082,40 zł -Izba Dyscyplinarna)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 683)

  Data zawarcia: 28 listopada 2019 r.
  Podmiot: Centrum Medyczne Bonifratrów Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 28.000,00 zł( rocznie) Kwota miesięczna zależna od ilości przebadanych
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 682) KPP III-2310-32/19

  Data zawarcia: 26 listopada 2019 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa Generalna ubezpieczenia lokali służbowych SN
  Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 19762,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 681) KPP III-2311-194/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa. Tom IV".
  Wartość zobowiązania: 14994,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 680) KPP III-2311-189/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy ekspresu ciśnieniowego Saeco do Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 8826,68 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 679) KPP III-2310-33/19

  Data zawarcia: 15 listopada 2019 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa Generalna Ubezpieczeń komunikacyjnych
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 44464,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 678) KPP III-2311-187/19

  Data zawarcia: 14 listopada 2019 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji 11 numerów czasopisma ,,Izba Cywilna. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego" w roku 2020
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 29744,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 677) KPP III-250-70/19

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: Prestige Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 2 kompletów kół zimowych
  Wartość zobowiązania: 12162,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 676) KPP III-2311-186/19

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 9 foteli biurowych
  Wartość zobowiązania: 7306,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 675) KPP III-2310-30/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: SOLID GROUP sp.z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o usługi serwisowe systemu sygnalizacji włamania i napadu
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11765,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 674) KPP III-2310-30/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: SOLID GROUP Sp. z o.o. sp.K. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o monitoring sygnału SSWiN oraz podejmowanie interwencji w 11 lokalach SN
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 19483,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 673) KPP III-1141-4/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa zlecenie- zastępstwo w powielarni
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5880,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 672)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 635000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 671)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego (z przynależną piwnicą) wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 497000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 670)

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 635000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 669)

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 555000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 668)

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kursy języków obcych, kontynuacja- (poprzednie kursy ujęte w zestawieniu umów za luty)
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3600 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 667)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna podczas konferencji IKNiSP
  Wartość zobowiązania: 4900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 666) KPP VI-2310-46/19

  Data zawarcia: 8 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup notatników i długopisów z logo SN
  Wartość zobowiązania: 5400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 665) KPP VI-221-1/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup mieszkania służbowego dla SN
  Wartość zobowiązania: 820000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 664)

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 24 egz.
  Wartość zobowiązania: 7182,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 663)

  Data zawarcia: 15 listopada 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 20 egz.
  Wartość zobowiązania: 6735,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 662) KPP IV-0413-128/19

  Data zawarcia: 28 listopada 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Prace programistyczne w systemie Advantec ERP w zakresie rachuby płac na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 22828,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 661) KPP IV-0413-119/19

  Data zawarcia: 22 listopada 2019 r.
  Podmiot: Nanovo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa Playera Siginio wraz z licencją
  Wartość zobowiązania: 4612,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 660) KPP IV-0413-125/19

  Data zawarcia: 21 listopada 2019 r.
  Podmiot: NTT Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad platformą aplikacyjną Microsoft SharePoint
  Okres obowiązywania: od 21 listopada 2019 r. do 21 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 95644,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 659) KPP IV-0413-120/19

  Data zawarcia: 20 listopada 2019 r.
  Podmiot: New Software Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania TeamViewer 14 Corporate
  Wartość zobowiązania: 5800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 658) KPP IV-0413-101/19

  Data zawarcia: 19 listopada 2019 r.
  Podmiot: DAGMA Sp.z o.o.,z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Szkolenie informatyczne-MS 10982. Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne dla Windows 10
  Wartość zobowiązania: 3590,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 657) KPP IV-0413-80/19

  Data zawarcia: 19 listopada 2019 r.
  Podmiot: NASK S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Odnowienie wsparcia producenta dla produktów RSA
  Okres obowiązywania: od 19 listopada 2019 r. do 19 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 18019,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 656) KPP IV-0413-118/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: Aleph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu bibliotecznego ExLibris Aleph 500
  Okres obowiązywania: od 18 listopada 2019 r. do 18 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 60589,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 655) KPP IV-0413-106/19

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Wyposażenie sali rozpraw w system cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 79391,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 654) KPP IV-0413-90/19

  Data zawarcia: 12 listopada 2019 r.
  Podmiot: Intertrading Systems Technology Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwóch urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem
  Wartość zobowiązania: 251985,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 653) KPP IV-0413-110/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: Newton Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa monitorowania mediów
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2019 r. do 6 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 76752,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 652) KPP IV-0413-91/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: TASCOM Sp.z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostarczenie producenckich usług wsparcia technicznego dla systemu kopii zapasowych IBM Spectrum Protect
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2019 r. do 6 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 55829,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 651) KPP IV-0413-114/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: INFOSFERA Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Dostawa zestawu do wideokonferencji na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 66353,58 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 650) KPP IV-0413-108/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem bibliotecznym EXLibris Aleph 500
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 4 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 36900,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 649)

  Data zawarcia: 30 listopada 2019 r.
  Podmiot: NOMA 2 Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Monitorowanie obiektu z wypożyczeniem Urządzenia Transmisji Alarmów
  Okres obowiązywania: od 12 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 29520,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 648) 1007/19/UEY/0073

  Data zawarcia: 29 listopada 2019 r.
  Podmiot: Netia S.A . z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług telekomunikacyjnych- 40 numerów
  Okres obowiązywania: od 29 listopada 2019 r. do 28 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 26568,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 647) KPP I-2310-122/19

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonych zaworów odcinających w toaletach
  Okres obowiązywania: od 25 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8683,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 646) KPP I-2310-121/19

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup gaśnic śniegowych-68 szt.
  Okres obowiązywania: od 25 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 17564,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 645) KPP I-2310-119/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Części zamienne do systemu CCTC
  Okres obowiązywania: od 18 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 25584,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 644) KPP I-2310-118/19

  Data zawarcia: 19 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa desek Idea Standard
  Okres obowiązywania: od 19 listopada 2019 r. do 3 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5442,75 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 643) KPP I-2310-116/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa systemu CCTV
  Okres obowiązywania: od 18 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 30135,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 642) KPP I-2310-113/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie drzwi do pom.3W02
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 12816,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 641) KPP I-2310-112/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Cześci do systemów sygnalizacji pożaru i kontroli dostępu
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9965,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 640) KPP I-2310-109/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa systemu CCTV w Kancelarii Tajnej SN
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9095,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 639)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wynajem boisk sportowych w okresie V-XII 2019r.
  Wartość zobowiązania: 11677,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 638) KP ID II-1140-5/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5250,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 637) KP ID II-2311-72/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa verticali wraz z montażem
  Wartość zobowiązania: 32804,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 636) KP ID II-2311-73/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: EVERSPACE Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa mebli biurowych
  Wartość zobowiązania: 67012,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 635)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 504000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 634)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: CHIMIDE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 562350 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 633)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 549000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 632) KPP III-2311-180/19

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: Inventive group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy szaf aktowych żaluzjowych do gmachu SN
  Wartość zobowiązania: 6662,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 631) KPP III-2310-26/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie ubezpieczenia 2 samochodów marki Toyota Camry
  Wartość zobowiązania: 9582,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 630) KPP III-2311-145/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania kart świątecznych dla Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 4142,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 629) KPP III-2311-96/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: Karina Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy szafki 12 szufladowej i szafki na kółkach do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 22 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9052,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 628) KPP III-2311-173/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 8 szt. krzeseł stacjonarnych
  Okres obowiązywania: od 22 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4231,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 627) KPP III-2310-26/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: J.P.J. Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Umowa na dostawę 2 samochodów osobowych Toyota Camry na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 27 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 270240,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 626) KPP III-2310-118A/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 11 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 17442,63 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 625) KPP III-2310-118/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 11 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8270,52 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 624) KPP III-2310-27/19

  Data zawarcia: 9 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację kserokopiarki z finiszerem na potrzeby Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 49198,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 623) KPP III-250-60/19

  Data zawarcia: 4 października 2019 r.
  Podmiot: Prestige Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 3 kompletów kół zimowych
  Okres obowiązywania: od 4 października 2019 r. do 18 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 18243,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 622) KPP III-2311-148/19

  Data zawarcia: 3 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Publikacja ,,Sąd Najwyższy , Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.Pierwszy rok działalności".
  Wartość zobowiązania: 27000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 621) KPP IV-0413-92/19

  Data zawarcia: 31 października 2019 r.
  Podmiot: MAXTO Sp.z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa i wdrożenie systemu do prezentowania wokand elektronicznych i informacji o rozprawach
  Wartość zobowiązania: 146739,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 620) KPP IV-0413-104/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: S and T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji systemu Splunk Enterprise 15 GB/dzień wraz ze wsparciem producenta
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 28 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 76444,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 619) KPP IV-0413-97/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 55 szt. dwunastomiesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 96763,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 618) KPP IV-0413-113/19

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwóch skanerów do digitalizacji akt podręcznych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 40024,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 617) KPP IV-0413-112/19

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwóch skanerów do digitalizacji archiwalnych wyroków SN
  Wartość zobowiązania: 12004,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 616) KPP IV-0413-79/19

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa producenckich pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  Wartość zobowiązania: 436268,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 615) KPP IV-0413-111/19

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Modyfikacja Portalu Pracowniczego umożliwiająca publikowanie komunikatów z potwierdzeniem ich przeczytania
  Wartość zobowiązania: 7084,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 614) KPP IV-0413-84/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Modernizacja i rozbudowa systemu pamięci masowych
  Wartość zobowiązania: 758910,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 613) KPP IV-0413-99/19

  Data zawarcia: 21 października 2019 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa biblioteki taśmowej IBM TS4300
  Wartość zobowiązania: 134808,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 612) KPP IV-0413-109/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 45 ultraszerokich monitorów komputerowych
  Wartość zobowiązania: 143633,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 611) KPP IV-0413-105/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: POLSOFT ENGINEERING Sp z.o. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Dostawa dwóch szaf serwerowych Lenovo NetBAY
  Wartość zobowiązania: 14900,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 610) KPP IV-0413-68/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa przełączników sieciowych, w tym : 2 szt. przełączników rdzeniowych oraz 14 szt. przełączników dostępowych
  Wartość zobowiązania: 759281,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 609) KPP IV-0413-107/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa dwóch zasilaczy awaryjnych APC Smart-UPS
  Wartość zobowiązania: 37318,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 608) KPP IV-0413-94/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 70 szt. licencji ABBYY FineReader 15 Corporate
  Wartość zobowiązania: 108658,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 607) KPP IV-0413-93/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa utrzymania środowiska dla instalacji zapasowej serwisu internetowego SN
  Okres obowiązywania: od 16 października 2019 r. do 15 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 55719,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 606) KPP IV-0413-86/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: SILTEC Sp.z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
  Przedmiot: Dostawa dwóch zestawów komputerowych typu Tempest
  Wartość zobowiązania: 135730,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 605) KPP IV-0413-40-3/19

  Data zawarcia: 11 października 2019 r.
  Podmiot: COMPAREX Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 90 szt. ośmiomiesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe
  Wartość zobowiązania: 24982,78 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 604) KPP IV-0413-88/19

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: BLUE energy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Przeprowadzenie ośmiu grupowych szkoleń z bezpieczeństwa informacji
  Wartość zobowiązania: 50000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 603) KPP IV-0413-102/19

  Data zawarcia: 4 października 2019 r.
  Podmiot: IntegraKom Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa serwera Lenovo SR630
  Wartość zobowiązania: 19680,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 602) KPP IV-0413-96/19

  Data zawarcia: 4 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych: projektora, prezentera, 60 szt. toreb do laptopów
  Wartość zobowiązania: 11993,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 601) KPP IV-0413-89/19

  Data zawarcia: 10 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad systemem Supremus
  Okres obowiązywania: od 10 października 2019 r. do 9 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 84000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 600) KPP I-2310-108/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Pompy i elementy montażowe
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 60670,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 599) KPP I-2310-107/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzęt elektroizolacyjny
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5315,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 598)

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: ARTBAU AUTOMATIC Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Konserwacja i usługi serwisowe urządzeń automatycznego otwierania drzwi
  Okres obowiązywania: od 24 października 2019 r. do 24 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3616,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 597) KPP I-2310-105/19

  Data zawarcia: 15 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Części zamienne do wind
  Okres obowiązywania: od 15 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 24118,28 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 596) KPP I-2310-104/19

  Data zawarcia: 15 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Rozbudowa centrali telefonicznej o 32 numery dla Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 15 października 2019 r. do 22 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 14023,23 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 595) KPP I-2310-103/19

  Data zawarcia: 15 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Karty UA32- 2 szt. do centrali telefonicznej
  Okres obowiązywania: od 15 października 2019 r. do 20 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5166,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 594) KPP I-2310-101/19

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa kanalizacji bytowej
  Okres obowiązywania: od 7 października 2019 r. do 11 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3813,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 593) KPP I-2310-100/99

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana szafy dźwiękowego systemu rozgłaszania
  Okres obowiązywania: od 7 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 139174,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 592) KPP I-2310-99/19

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa chillerów
  Okres obowiązywania: od 7 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 143331,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 591) KPP I-2310-97/19

  Data zawarcia: 8 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Modernizacja systemu- migracja 8 przejść systemu kontroli dostępu Granta do Sipass
  Okres obowiązywania: od 8 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 51647,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 590) KPP VI-1141-5/19

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytora wewnętrznego w Sądzie Najwyższym stosownie do Standardu 1312 Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki audytu wewnętrznego( Dz.Urz. MF z 2016r., poz 28.) oraz Zał Nr 2 do Zarządzenia PPSN Nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie audytu wewnętrznego w SN.
  Okres obowiązywania: od 28 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 589)

  Data zawarcia: 1 października 2019 r.
  Podmiot: Gremi Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Emisje kondolencji w miesiącu październiku
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 15990,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 588) KPP VI-221-1/19

  Data zawarcia: 3 października 2019 r.
  Podmiot: BOGAN Sp.z o.o. Biuro Nieruchomości z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa pośrednictwa przy zakupie mieszkania hotelowego dla SN
  Okres obowiązywania: od 3 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 20050,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 587)

  Data zawarcia: 2 października 2019 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Konferencja w Warszawie nt. Nowelizacja postępowania cywilnego- najnowsze zmiany
  Okres obowiązywania: od 14 listopada 2019 r. do 14 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 7970,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 586)

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek-20 egz.
  Wartość zobowiązania: 3734,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 585) KPP IV-0413-75/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: Kamsoft Mazowsze Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemem KS-SOMED obsługującym przychodnię lekarską w KUWS
  Okres obowiązywania: od 24 września 2019 r. do 23 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8265,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 584) KPP IV-0413-73/19

  Data zawarcia: 23 września 2019 r.
  Podmiot: EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa świadczenia sieciowego dostępu do elektronicznej wersji naukowej bazy danych Legal Source
  Okres obowiązywania: od 23 września 2019 r. do 22 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6445,20 USD
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 583) KPP IV-0413-82/19

  Data zawarcia: 20 września 2019 r.
  Podmiot: Datapolis.com Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013/16
  Okres obowiązywania: od 20 września 2019 r. do 19 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 13530,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 582) KPP IV-0413-83/19

  Data zawarcia: 19 września 2019 r.
  Podmiot: Point Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie pakietu serwisowego Fortimail wraz ze wsparciem technicznym POINT UTM-GOLD
  Okres obowiązywania: od 19 września 2019 r. do 18 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 10086,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 581) KPP IV-0413-77/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 200 dwunastomiesięcznych subskrypcji Cisco Umbrella
  Wartość zobowiązania: 34009,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 580) KPP IV-0413-55-2/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: Intertrading Systems Technology Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 20 pokojowych przełączników sieciowych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 88117,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 579) KPP IV-0413-70/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: mis2 Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Dostawa 160 licencji oprogramowania Lotus Notes
  Wartość zobowiązania: 24548,83 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 578) KPP IV-0413-55-1/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN, w tym stacji roboczych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, drukarek osobistych i zespołowych
  Wartość zobowiązania: 366592,89 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 577) KPP IV-0413-76/19

  Data zawarcia: 2 września 2019 r.
  Podmiot: Bizserver Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa zasilacza UPS oraz dwóch modułów bateryjnych do ww. zasilacza
  Wartość zobowiązania: 11162,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 576) KPP IV-0413-69/19

  Data zawarcia: 2 września 2019 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa serwera do systemu kopii zapasowych z usługami migracji danych, macierzy dyskowej z instalacją wraz z 3-letnim serwisem
  Wartość zobowiązania: 117538,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 575)

  Data zawarcia: 10 września 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 78 egz.
  Wartość zobowiązania: 9460,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 574) KPP VI-0150-3/19

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: PRH Warsaw Opco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakwaterowanie w hotelu Sheraton w związku z wizytą sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji
  Okres obowiązywania: od 25 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4276,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 573) KPP VI-0150-3/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: Dosmak Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna z okazji wizyty sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji w Sądzie Najwyższym
  Okres obowiązywania: od 25 września 2019 r. do 25 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4151,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 572) KPP VI-0150-5/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: VIDI Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
  Przedmiot: Dwa szkolenia zamknięte w dniach 28.10 i 25.11. 2019r. nt. Kontrola zarządcza w Sądzie Najwyższym w świetle Ustawy z dnia 8.12.2017r. o Sądzie Najwyższym, ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych kontroli zarządczej
  Wartość zobowiązania: 7980,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 571) KPP VI-0150-3/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Tłumaczenie symultaniczne podczas wizyty sędziów z Koblencji w dniach 25-27.09.2019 r.
  Okres obowiązywania: od 25 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4305,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 570) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 29 września 2019 r.
  Podmiot: P.P Porty Lotnicze-Lotnisko Chopina z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa w strefie VIP
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6642,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 569) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 19 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: CRH Patio Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Usługa gastronomiczno-hotelowa w związku z pobytem w Polsce delegacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 4 września 2019 r. do 5 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6438,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 568) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: Krasnodwór- restauracja Katering z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna w związku z pobytem w Polsce delagacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 2 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4390,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 567) KPP Vi-0800-1/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: Royal Bristol Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczno-hotelowa w związku z pobytem w Polsce delegacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 5 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5331,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  wskazana kwota odnosi sie do usługi gastronomicznej, usługa hotelowa została wykazana w zestawieniu umów za lipiec 2019r.
 • 566) KPP VI-800-1/19

  Data zawarcia: 3 lipca 2019 r.
  Podmiot: Biuro Podróży Stare Miasto z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa-Wrocław- Warszawa podczas wizyty delegacji SN Łotwy w Polsce
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4379,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 565) KPP III-2310-23/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: Chodzeń Sp.z o.o. z siedzibą w Piasecznie, filia w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych marki Toyota, polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw z wyłączeniem likwidacji szkód komunikacyjnych
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 16000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 564) KPP III-2310-24/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: PHU FARE z siedzibą w Konstancine-Jeziornej
  Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację niszczarki przemysłowej z compactorem na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 24 września 2019 r. do 24 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 97900,01 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 563) KPP III-2311-118/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy informatorów prawniczych
  Wartość zobowiązania: 9286,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 562) KPP III-2310-25/19

  Data zawarcia: 23 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy i instalacji 2 kserokopiarek do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 11314,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 561) KPP III-2310-21/19

  Data zawarcia: 20 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie obsługi serwisowej urządzeń biurowych zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 49981,54 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 560) KPP III-150-3/19

  Data zawarcia: 16 września 2019 r.
  Podmiot: Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie przeprowadzenia szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy dla 9 kierowców zatrudnionych w Sądzie Najwyższym
  Okres obowiązywania: do 7 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 559) KPP III-2311-139/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 4 szt. szaf metalowych żaluzjowych
  Okres obowiązywania: od 9 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6908,48
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 558) KPP I-2310-83/19

  Data zawarcia: 30 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Rozbudowa centrali telefonicznej o 32 numery
  Okres obowiązywania: od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 13598,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 557) KPP I-2310-92/19

  Data zawarcia: 19 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup 50 szt. telefonów bezprzewodowych
  Okres obowiązywania: od 12 września 2019 r. do 17 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8548,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 556) KPP I-2310-90/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa dachu szklanego i klap
  Okres obowiązywania: od 12 września 2019 r. do 24 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 24427,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 555) KPP I-2310-85/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przywrócenie założeń projektowych w zakresie detekcji systemu sygnalizacji pożaru w strefie gaszenia gazem Argonite
  Okres obowiązywania: od 9 września 2019 r. do 16 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9763,13 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 554) KPP VI-1141-4/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności w Zespole Prasowym polegające na m.in informowaniu dziennikarzy o bieżącej działalności Sądu Najwyższego, opracowywanie komunikatów i treści dot. działalności Sądu Najwyższego, obsługi briefingów i konferencji prasowych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4000 zł mies( całkowita kwota wynikajaca z zobowiązania 10151,03 zł)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 553) KPP VI-1140-6/19

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wyłączenie 8900 szt. wyroków z akt sądowych kat.B
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6230 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 552) KPP ID II-2310-36/19

  Data zawarcia: 28 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: JM DATA Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i etykiet do drukarek, kopiarek i telefaksów
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 156633,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 551) KP ID II-2310-35/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 134080,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 550) KP ID II-2310-34/19

  Data zawarcia: 28 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa artykulów spożywczych i artykulów jednorazowego użytku
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 60381,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 549) KPP III-2310-16/19

  Data zawarcia: 12 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 66610,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 548) KPP III-2310-17/19

  Data zawarcia: 12 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Amad Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 198744,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 547) KPP III-2311-26/19

  Data zawarcia: 9 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo-wykończeniowych w pomieszczeniach Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 9 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4135,56 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 546) KPP III-2310-19/19

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Interrisk TU S.A.Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Ubezpieczenie 3 samochodów marki Toyota Camry
  Wartość zobowiązania: 14385,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 545) KPP III-2311-126/19

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: PPUH Technet z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 8 szt. krzeseł stacjonarnych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2019 r. do 17 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4231,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 544) KPP III-2311-122/19

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie publikacji ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego.Materiały Naukowe, Tom VIII"
  Wartość zobowiązania: 6300 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 543) KPP IV-0413-74/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: CloudTeam Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie informatyczne MS-20761 Qerying Data with Transact-SQL
  Wartość zobowiązania: 3910,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 542) KPP IV-0413-48/19

  Data zawarcia: 29 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka nad oprogramowaniem ArchSys
  Okres obowiązywania: od 29 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 29274,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 541) KPP IV-0413-40-2/19

  Data zawarcia: 26 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Comparex Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 10-miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe
  Wartość zobowiązania: 17349,15 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 540) KPP IV-0413-71/19

  Data zawarcia: 20 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania Baramundi wraz ze wsparciem technicznym oraz aktualizacjami do nowych wersji oprogramowania
  Wartość zobowiązania: 141516,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 539) KPP IV-0413-64/19

  Data zawarcia: 13 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek
  Okres obowiązywania: od 13 sierpnia 2019 r. do 12 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 24215,63 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 538) KPP IV-0413-53/19

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych i zestawów zasilaczy UPS
  Wartość zobowiązania: 32397,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 537) KPP I-2310-82/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa systemu gaszenia Argonite
  Okres obowiązywania: od 30 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6150,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 536) KPP I-2310-80/19

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup klimakonwektorów- 20 szt.
  Okres obowiązywania: od 23 sierpnia 2019 r. do 4 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 27880,41 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 535) KPP I-2310-78/19

  Data zawarcia: 13 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Napełnienie 56 szt. zbiorników środkiem gaśniczym Argonit
  Okres obowiązywania: od 13 sierpnia 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 39 942,53 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 534) KPP VI-1140-5/19

  Data zawarcia: 23 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opracowanie projektu Polityki Ochrony Danych Osobowych w SN i kompleksowego zarządzania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego obejmującego wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w SN
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 533) KPP III-2310-15B/19

  Data zawarcia: 25 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 170815,51 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 532) KPP III-2310-15A/19

  Data zawarcia: 25 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę wody
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 68970,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 531) KPP III-2310-13/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: J.P.J. Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Umowa na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 lipca 2019 r. do 18 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 405 822 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 530) KPP III-2311-112/19

  Data zawarcia: 12 lipca 2019 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 13 sztuk szaf metalowych żaluzjowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 22989,89 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 529) KPP III-2310-22/19

  Data zawarcia: 12 lipca 2019 r.
  Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy nr KPP III-2310-22/19 z dnia 14.08.2018r.
  Wartość zobowiązania: Aneks - 15000 zł, wartość umowy po zmianie 194 505,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1
 • 528) KPP III-2310-6/19

  Data zawarcia: 11 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy KPP III-2310-6/19 z dnia 18.03.2019r.
  Wartość zobowiązania: Aneks: 11000 zł- wartość umowy po zmianie:32000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 527) KPP III-2311-107/19

  Data zawarcia: 2 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo- wykończeniowych w pomieszczeniach budynku Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 2 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6156,09 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 526) KPP IV-0413-25-1/19

  Data zawarcia: 29 lipca 2019 r.
  Podmiot: STATIM z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego: komputerowych stacji roboczych, komputerów przenośnych, osobistych drukarek monochromatycznych, zespołowych drukarek kolorowych
  Wartość zobowiązania: 1.065.930,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 525) KPP IV-0413-25-2/19

  Data zawarcia: 22 lipca 2019 r.
  Podmiot: MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa monitorów komputerowych
  Wartość zobowiązania: 22355,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 524) KPP IV-0413-60/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa urządzeń sieci komputerowej i sytemów bezpieczeństwa
  Okres obowiązywania: od 15 lipca 2019 r. do 14 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 88560,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 523) KPP IV-0413-59/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja i relokacja sprzętu komputerowego
  Okres obowiązywania: od 15 lipca 2019 r. do 14 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 57600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 522) KPP IV-0413-61/19

  Data zawarcia: 3 lipca 2019 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa 2 modułów baterii do zasilacza IBM UPS z roczną gwarancją producenta
  Wartość zobowiązania: 23025,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 521) KPP I-2310-52/19

  Data zawarcia: 1 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie obsługi klubu odnowy biologicznej
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 64800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 520) KPP I-2310-76/19

  Data zawarcia: 23 lipca 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie naprawy instalacji pożarowej w pompowni tryskaczowej
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 12489,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 519) KPP I-2310-75/19

  Data zawarcia: 23 lipca 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana mat w przedsionkach wejściowych do SN i SA
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 22517,63 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 518) KPP I-2310-73/19

  Data zawarcia: 18 lipca 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie naprawy sytemu zraszania i odwodnienia donic
  Okres obowiązywania: od 18 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4214,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 517) KPP I-2310-70/19

  Data zawarcia: 10 lipca 2019 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 200 szt. kart pasywnych systemu Granta
  Okres obowiązywania: od 10 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4979,04 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 516) KPP I-2310-68/19

  Data zawarcia: 8 lipca 2019 r.
  Podmiot: TROX BSH Technik Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej
  Przedmiot: Wykonanie naprawy agregatów wody lodowej
  Okres obowiązywania: od 8 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 139334,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 515) KPP I-2310-68/19

  Data zawarcia: 1 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac polegających na przygotowaniu propozycji dokumentacji przetargowej
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 61992,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 514) KPP I-2310-67/19

  Data zawarcia: 3 lipca 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup chłodnicy oleju
  Okres obowiązywania: od 3 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 23812,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 513) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: Hotel Bristol z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa hotelarska podczas delegacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 6 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 7473,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 512) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 12 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Tłumaczenie podczas wizyty delegacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8595,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 511) KPP III-2311-101/19

  Data zawarcia: 12 czerwca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie sprzedaży i dostawy 8 sztuk niszczarek Wallner do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 12 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6622,23 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 510) 2866258

  Data zawarcia: 3 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa współpracy z klientem korporacyjnym
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 10000 z ł( planowana kwota wydatkowania) , wartość zobowiązania zależna o d wykorzystania liczby pokojonocy
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 509)

  Data zawarcia: 26 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Polska Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek -50 egz.
  Wartość zobowiązania: 4837,35 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 508) KPP IV-0413-54/19

  Data zawarcia: 7 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Osługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Prezesa kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 7 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 18892,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 507) KPP IV-0413-49/19

  Data zawarcia: 7 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 7 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 122803,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 506) KPP IV-0413-40-1/19

  Data zawarcia: 17 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Comparex Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 12-miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe oraz subskrypcji rozszerzających w zakresie bezpieczeństwa
  Okres obowiązywania: od 17 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 135104,77 euro ( Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 505) KPP IV-0413-40/19

  Data zawarcia: 3 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Comparex Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa ramowa na dostawy licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych i usług wsparcia
  Okres obowiązywania: od 3 czerwca 2019 r. do 3 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 763000 zł ( Limit umowy ramowej)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 504)

  Data zawarcia: 28 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Biuro Podróży Stare Miasto z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Bilety lotnicze na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa dla PPSN oraz 1 osoby na Konferencję Sądów Najwyższych Państw Członkowskich Rady Europy
  Okres obowiązywania: od 12 września 2019 r. do 13 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3610,26 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 503)

  Data zawarcia: 21 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Biuro Podróży Stare Miasto z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: 2 bilety lotnicze dla SSN, Warszawa-Kobe( Japonia)-Warszawa na XVI Światowy Kongres Prawa Procesowego
  Okres obowiązywania: od 2 listopada 2019 r. do 5 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 16623,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 502) Aneks nr 1 do umowy z dnia 26.03.19 KPP VI-1140-2/19

  Data zawarcia: 17 czerwca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Prowadzenie w Biurze Podawczym elektronicznej ewidencji korespondencji w dzienniku akt i pism przychodzących do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Zespołu ds.Korespondencji, BSiA
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4000 zł ( 2000 zł/mies)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 501)

  Data zawarcia: 10 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Biuro Podróży Stare Miasto z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Bilety lotnicze dla PPSN i Prezesa Dariusza Zawistowskiego- oficjalna wizyta w Sądzie Kasacyjnym w Bułgarii
  Okres obowiązywania: od 30 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3605, 62 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 500)

  Data zawarcia: 14 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Emisja kondolencji z powodu śmierci SSN A.Ryńskiego - na stronie redakcyjnej dziennika ,,Rzeczpospolita"
  Okres obowiązywania: od 14 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 19618,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 499) KP ID II 231-27/19

  Data zawarcia: 19 czerwca 2019 r.
  Podmiot: EVERSPACE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa mebli biurowych na potrzeby wyposażenia pomieszczeń Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości
  Okres obowiązywania: od 19 czerwca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 385955,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 498) KPP I-230-63/19

  Data zawarcia: 17 czerwca 2019 r.
  Podmiot: ANGLOSEC Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Serwisowa obsługa techniczna urządzeń rentgenowskich produkcji firmy Smiths Heinmann- 5 szt.
  Okres obowiązywania: od 17 czerwca 2019 r. do 16 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 49938,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 497) KPP I-2310-61/19

  Data zawarcia: 17 czerwca 2019 r.
  Podmiot: OLYMP Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Bieżnia
  Okres obowiązywania: od 17 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 22755,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 496) KPP I-2310-59/19

  Data zawarcia: 10 czerwca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Młynek koloidalny typ LC-50
  Okres obowiązywania: od 10 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4872,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 495) KPP I-2310-53/19

  Data zawarcia: 5 czerwca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie wzmocnienia poręczy dla alpinistów
  Okres obowiązywania: od 5 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 17837,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 494) KPP I-2310-52/19

  Data zawarcia: 4 czerwca 2019 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przeniesienie kontroli dostępu oraz montaż przycisku napadowego w pom. ON39
  Okres obowiązywania: od 4 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 7318,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 493) KPP I-2310-51/19

  Data zawarcia: 3 czerwca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeniesienie kamer w czytelni akt
  Okres obowiązywania: od 3 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3690,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 492) KPP I-2310-49/19

  Data zawarcia: 3 czerwca 2019 r.
  Podmiot: Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie badań mikrobiologicznych wody i powietrza
  Okres obowiązywania: od 3 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6782,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 491) KPP I-2310-44/19

  Data zawarcia: 5 czerwca 2019 r.
  Podmiot: TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej
  Przedmiot: Wykonanie przeglądu agregatów wody lodowej
  Okres obowiązywania: od 5 czerwca 2019 r. do 20 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4698,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 490)

  Data zawarcia: 14 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie legalizacji 64 szt. butli gazowych wraz z pracami montażowymi i transportem zbiorników
  Okres obowiązywania: od 30 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 85746,99 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 489) KP ID II-2311-23/19

  Data zawarcia: 31 maja 2019 r.
  Podmiot: PKN ORLEN SA z siedzibą w Płocku
  Przedmiot: Bezgotówkowe tankowanie w sieci stacji paliw ORLEN
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 18410,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 488)

  Data zawarcia: 29 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie na rzecz Zleceniodawcy pomocy w zakresie czynności porządkowych
  Okres obowiązywania: od 19 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 487)

  Data zawarcia: 15 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie na rzecz Zleceniodawcy prac w zakresie zamówień publicznych
  Okres obowiązywania: od 15 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 15000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 486) KPP VI-0150-1/19

  Data zawarcia: 24 maja 2019 r.
  Podmiot: Hotel Grand Sal z siedzibą w Wieliczce
  Przedmiot: Rezerwacja 2 sal konferencyjnych i 2 pokoi- konferencja sędziów SN Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  Okres obowiązywania: od 5 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4528,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 485) KPP III-2311-98/19

  Data zawarcia: 31 maja 2019 r.
  Podmiot: Meble BRW Sp.zo.o. z siedzibą w Biłgoraju
  Przedmiot: Dostawa mebli i materacy do realizacji potrzeb mieszkaniowych SN
  Wartość zobowiązania: 3716,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 484) KPP III-2310-12/19

  Data zawarcia: 29 maja 2019 r.
  Podmiot: Dynamica Sp.zo.o. z siedzibą w Myślenicach
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych marki Skoda i Volkswagen
  Okres obowiązywania: od 29 maja 2019 r. do 31 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 60000 zł (wartość szacunkowa)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 483) KPP III-2310-7/19 DZF/78261/2019

  Data zawarcia: 21 maja 2019 r.
  Podmiot: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
  Przedmiot: Zaopatrywanie samochodów służbowych w paliwo
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 586656,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 482) KPP III-2310-10/19

  Data zawarcia: 20 maja 2019 r.
  Podmiot: Sharp Electronics GMBH Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa oraz instalacja dwóch kserokopiarek na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 20 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 16359,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 481) KPP III-2310-9/19

  Data zawarcia: 20 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Odpłatna usługa mycia samochodów służbowych
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 157950,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 480) Aneks nr 1 do Umowy nr KPP III-2310-7/16

  Data zawarcia: 14 maja 2019 r.
  Podmiot: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
  Przedmiot: Zaopatrywanie samochodów służbowych w paliwo
  Wartość zobowiązania: 530730,50 zł ( szacunkowa wartość umowy po zawarciu aneksu)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr1
 • 479) KPP III-2311-86/19

  Data zawarcia: 16 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie dzieła w postaci publikacji ,,Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018".
  Wartość zobowiązania: 5904,24 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 478) KPP III-2221-189/19

  Data zawarcia: 10 maja 2019 r.
  Podmiot: Multico Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych wynajmowanych od Multico Sp.z o.o.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 12000 zł ( 1200 zł/mies)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 477)

  Data zawarcia: 7 maja 2019 r.
  Podmiot: Multico Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Najem powierzchni biurowych w budynku przy ul.Ciasnej 6
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 232588,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 476)

  Data zawarcia: 15 maja 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 50 egz.
  Wartość zobowiązania: 9336,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 475) KPP IV-0413-52/19

  Data zawarcia: 30 maja 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 2 podajników do drukarki HP
  Wartość zobowiązania: 4305,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 474) KPP IV-0413-50/19

  Data zawarcia: 27 maja 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie zmian dotyczących ewidencji i naliczania świadczeń dla ławników w Sądzie Najwyższym
  Wartość zobowiązania: 11734,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 473) KPP IV-0413-51/19

  Data zawarcia: 21 maja 2019 r.
  Podmiot: STATIM Integrator z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 10 licencji Windows 10 Professional w wersji Box
  Wartość zobowiązania: 9348,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 472) KPP IV-0431-38/19

  Data zawarcia: 21 maja 2019 r.
  Podmiot: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa 25 sztuk tokenów RSA Securld Authenticator SID 700
  Wartość zobowiązania: 7225,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 471) KPP IV-0413-46/19

  Data zawarcia: 7 maja 2019 r.
  Podmiot: AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa 5 licencji ABBYY FineReader 14 Corporate
  Wartość zobowiązania: 9998,67 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 470) KP ID IV-023-2/19

  Data zawarcia: 30 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie na rzecz Zleceniodawcy pomocy prawnej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 32287, 50 zł brutto
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 469) KP ID IV-2310-4/19

  Data zawarcia: 28 maja 2019 r.
  Podmiot: LIDEX Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi tłumaczenia pisemnego tekstów o tematyce ogólnej, prawnej,ekonomicznej, technicznej z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego z/ na język określony każdorazowo przez Zamawiającego.
  Okres obowiązywania: od 28 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 20000,00 zł brutto ( maksymalna wartość zobowiązania)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 468) KPP ID IV/023/1/19

  Data zawarcia: 10 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie zleceń świadczenia pomocy prawnej w wybranych zagadnieniach wyraźnie zleconych przez Zleceniodawcę.
  Okres obowiązywania: od 9 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 153750,00 zł brutto ( maksymalna wartość zobowiązania)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 467) KPP I-2310-50/19

  Data zawarcia: 28 maja 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie awaryjnego przyłącza odwodnienia fosy
  Okres obowiązywania: od 28 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3846,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 466) KPP I-2310-41/19

  Data zawarcia: 22 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Karty do centrali telefonicznej
  Okres obowiązywania: od 22 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5166,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 465) KPP I-2310-41/19

  Data zawarcia: 22 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie drzwi w korytarzu i przebudowa ścianki czytelni
  Okres obowiązywania: od 22 maja 2019 r. do 3 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 30730,32 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 464) KPP I-2310-37/19

  Data zawarcia: 16 maja 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie uszczelnień w stropie
  Okres obowiązywania: od 16 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 16236,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 463) KPP III-2311-13/19

  Data zawarcia: 24 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie dzieła w postaci publikacji ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Tom VII"
  Wartość zobowiązania: 10521,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 462) KPP III-2311-25/19

  Data zawarcia: 12 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGOT z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Uszycie i dostawa do SN 6 kompletów sędziowskiego stroju służbowego ( toga+biret)
  Wartość zobowiązania: 4188,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 461) KPP III-2221-26/19

  Data zawarcia: 15 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac remontowych wraz z zabudową kuchenną i montażem sprzętu AGD w lokalu mieszkalnym SN
  Okres obowiązywania: od 7 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 82608,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 460) KPP III-2311-71/10

  Data zawarcia: 9 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: ,,Karina" Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie rozbudowy stołu konferencyjnego
  Wartość zobowiązania: 5535,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 459) KPP III-2311-74/19

  Data zawarcia: 9 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: PPUH ,,Technet" z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
  Przedmiot: Dostawa 22 szt.krzeseł tapicerowanych do gmachu SN
  Wartość zobowiązania: 9903,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 458) 01/Dkw/04/2019

  Data zawarcia: 10 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
  Przedmiot: Odpłatne korzystanie z domków i sanitariatów zlokalizowanych na terenie OSSW Popowo
  Okres obowiązywania: od 10 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4123,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 457) KPP III-2310-08/19

  Data zawarcia: 12 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usługi utrzymania czystości i obsługi domków letniskowych położonych na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
  Okres obowiązywania: od 26 kwietnia 2019 r. do 1 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 34671,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 456) KPP IV-0413-35/19

  Data zawarcia: 30 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Quad Pro Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa kart inteligentnych Charismathics CardOs wraz z przygotowaniem kart do pracy
  Wartość zobowiązania: 20636,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 455) KPP IV-0413-36/19

  Data zawarcia: 24 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Intergrity Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego producenta KEMP
  Okres obowiązywania: od 24 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 82589,58 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 454) KPP IV-0413-44/19

  Data zawarcia: 19 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Kanak z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych (drukarki, kable UTP, przedłużacze USB)
  Wartość zobowiązania: 13210,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 453) KPP IV-0413-37/19

  Data zawarcia: 19 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Usługi wsparcia dla platformy wirtualizacji VMware vSphere
  Okres obowiązywania: od 19 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 149118,47 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 452) KPP IV-0413-43/19

  Data zawarcia: 16 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Nanovo Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie prac programistycznych -aktualizacja przewodnika po siedzibie Sądu Najwyższego (Wayfindera)
  Wartość zobowiązania: 7380,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 451) KPP IV-0413-41/19

  Data zawarcia: 15 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: CloudTeam Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie specjalistyczne ,,MS-20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications"
  Wartość zobowiązania: 3500,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 450) KPP IV-0413-39/19

  Data zawarcia: 11 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie specjalistyczne ,,VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7]"
  Wartość zobowiązania: 3800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 449) KPP IV-0413-34/19

  Data zawarcia: 9 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Intergrakom Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana płyty głównej w serwerze
  Wartość zobowiązania: 7257,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 448)

  Data zawarcia: 23 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zamówienie książek- 47 egz.
  Wartość zobowiązania: 8372,32 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 447)

  Data zawarcia: 12 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek -83 egz.
  Wartość zobowiązania: 7386,83 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 446) KPP I-2310-35/19

  Data zawarcia: 25 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa oleju hydraulicznego do dźwigu nr D8NE0798
  Okres obowiązywania: od 25 kwietnia 2019 r. do 25 maja 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 11070,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 445) KPP I-2310-33/19

  Data zawarcia: 19 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonego rejestratora w czytelni akt
  Okres obowiązywania: od 19 kwietnia 2019 r. do 3 maja 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5781,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 444) KPP I-2310-32/19

  Data zawarcia: 16 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Montaż czujnika włamania do magazynu broni
  Okres obowiązywania: od 16 kwietnia 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4280,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 443) KPP I-2310-31/19

  Data zawarcia: 16 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana modułu sterującego systemu Granta
  Okres obowiązywania: od 16 kwietnia 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6420,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 442) KPP I-2310-28/19

  Data zawarcia: 11 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przegląd oraz prace konserwacyjne w niecce basenu
  Okres obowiązywania: od 11 kwietnia 2019 r. do 22 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9225,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 441) KPP I-2310-25/19

  Data zawarcia: 11 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 10 szt. zamków Assa Abloy
  Okres obowiązywania: od 4 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3874,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 440) KPP I-2310-23/19

  Data zawarcia: 3 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa lamp
  Okres obowiązywania: od 3 kwietnia 2019 r. do 8 maja 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 157350,21
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 439) Aneks nr 1 do Umowy z dnia 01.02.2019 nr 11538779/2019 r

  Data zawarcia: 23 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: PEH Warsaw Opco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych przez hotel Sheraton Warsaw na rzecz Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 25 kwietnia 2019 r. do 27 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 1949, 25 zł ( kwota wynikająca z aneksu)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 1
 • 438) KPP VI-0151-21/19

  Data zawarcia: 24 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: GB English z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego metodą Callana
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4416 zł ( płatność w dwóch transzach po 2208 zł)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 437) KPP VI-0841-5/19

  Data zawarcia: 18 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Brill AV Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa techniczna konferencji międzynarodowej
  Okres obowiązywania: od 25 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5938, 44 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 436) KPP VI-0841-5/19

  Data zawarcia: 15 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: JarDom Catering S.C. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna
  Okres obowiązywania: od 26 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 19200 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 435) KPP VI-0151-20/19

  Data zawarcia: 4 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Berlitz Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczny indywidualny kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 4 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 7770 zł ( w dwóch transzach po 3885 zł)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 434) KPP VI-0151-5/19

  Data zawarcia: 3 kwietnia 2019 r.
  Podmiot: Restauracja Alegloria z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna
  Okres obowiązywania: od 26 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 10763,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 433) KP ID II-3211-6/19

  Data zawarcia: 11 marca 2019 r.
  Podmiot: PPHU ..Technet" z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
  Przedmiot: Dostawa 5 sztuk foteli biurowych
  Wartość zobowiązania: 4234,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 432)

  Data zawarcia: 19 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac konserwacyjnych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawoedliwości przy Placu Krasińskich 2/4/6
  Okres obowiązywania: od 19 marca 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 49500,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 431) KPP III-2311-68/19

  Data zawarcia: 22 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa dwóch ekspresów ciśnieniowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 10300zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 430) KPP III-2310-6/19

  Data zawarcia: 18 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie i naprawa kluczy oraz zabezpieczeń marki ASSA ABLOY do drzwi
  Okres obowiązywania: od 18 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 22000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 429) KPP III-2310-3/19

  Data zawarcia: 7 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie pieczęci
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 12000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 428) KPP III-2310-2/19

  Data zawarcia: 14 marca 2019 r.
  Podmiot: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług telefonii komórkowej
  Okres obowiązywania: od 18 marca 2019 r. do 17 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 27050,76 zł ( kwota z wniosków w tym abonamenty w okresie 36 mies-18033,84 zł)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 427) KPP III-1140-7/19

  Data zawarcia: 5 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac malarskich w mieszkaniu służbowym SN
  Okres obowiązywania: od 18 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5300 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 426) KPP III-250-9/19

  Data zawarcia: 5 marca 2019 r.
  Podmiot: KTD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 8 szt. opon na potrzeby Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 3641,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 425) KPP IV-0413-28/19

  Data zawarcia: 29 marca 2019 r.
  Podmiot: Thomson Reuters (Professional) UK Limited z siedzibą w Londynie
  Przedmiot: Opłata za subskrypcję baz prawniczych Westlaw International
  Okres obowiązywania: od 29 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 16069,95 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 424) KPP IV-0413-29/19

  Data zawarcia: 25 marca 2019 r.
  Podmiot: Comparex Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 338 subskrypcji M365 E3 (Original)Per User
  Okres obowiązywania: od 25 marca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 148419,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 423) KPP IV-0413-27/19

  Data zawarcia: 20 marca 2019 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa serwerów kasetowych
  Wartość zobowiązania: 157440,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 422) KPP IV-0413-22/19

  Data zawarcia: 19 marca 2019 r.
  Podmiot: AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa licencji ABBYY FineReader Server ze wsparciem dla wirtualnej maszyny oraz licencji ABBYY FineReader 14 Corporate z rocznym wsparciem technicznym
  Wartość zobowiązania: 32904,47 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 421) KPP IV-0413-30/19

  Data zawarcia: 13 marca 2019 r.
  Podmiot: VERITI Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 100 dysków do stacji roboczych
  Wartość zobowiązania: 32349,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 420) KPP I-2310-24/19

  Data zawarcia: 22 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Szafa mroźnicza
  Okres obowiązywania: od 22 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 7231,37 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 419) KPP I-2310-20/19

  Data zawarcia: 18 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Remont pomieszczenia fitness
  Okres obowiązywania: od 18 marca 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 84132,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 418) KPP I-2310-19/19

  Data zawarcia: 7 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 2 szt. projektorów NEC P554U
  Okres obowiązywania: od 7 marca 2019 r. do 12 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 15006,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 417) KPP I-2310-18/19

  Data zawarcia: 12 marca 2019 r.
  Podmiot: Hydrotecc-Ang Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Remont ścian i posadzki w kanale dymoszczelnym -2W49
  Okres obowiązywania: od 12 marca 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 26059,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 416) KPP I-2310-15/19

  Data zawarcia: 1 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa okuć-częsci zamiennych do drzwi
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 62129,76 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 415) KPP VI-1140-2/19

  Data zawarcia: 26 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Prowadzenie w Biurze Podawczym elektronicznej ewidencji korespondencji w dzienniku akt i pism przychodzących do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Zespołu ds.Korespondencji, BSiA
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 2000 zł brutto/mies ( razem 6000 zł brutto )
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 414)

  Data zawarcia: 21 marca 2019 r.
  Podmiot: BasKreacja z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: 35 szt. pudełek pamiątkowych z logo SN i 150 szt. smyczy w kolorze ciemnozielonym z logo SN
  Okres obowiązywania: od 21 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3746,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 413)

  Data zawarcia: 12 marca 2019 r.
  Podmiot: Akademickie Inkubatory Przesiębiorczości z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Roczny indywidualny kurs języka angielskiego
  Wartość zobowiązania: 11520,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 412)

  Data zawarcia: 8 marca 2019 r.
  Podmiot: Agence Gemra z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie projektu graficznego logo, ścianki ze stależu, lady i materiałów konferencyjnych na międzynarodową konferencję organizowaną przez Sąd Najwyższy w dniach 25-26.04.19
  Okres obowiązywania: od 8 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9600 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 411)

  Data zawarcia: 1 marca 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Roczne indywidualne kursy j. angielskiego - 5 osób
  Wartość zobowiązania: 10800 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 410)

  Data zawarcia: 11 lutego 2019 r.
  Podmiot: Akademia Zamówień JUKAM z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy PZP dla pracowników SN-elektronizacja procedur PZP 2018/2019r., w dniu 12.02.2019r.
  Wartość zobowiązania: 4674,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 409)

  Data zawarcia: 17 stycznia 2019 r.
  Podmiot: PressPublica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Emisja kondolencji z powodu śmierci prezydenta Pawła Adamowicza
  Wartość zobowiązania: 4305 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 408)

  Data zawarcia: 20 lutego 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Kursy języków obcych
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7344,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 407) 11538779/2019

  Data zawarcia: 1 lutego 2019 r.
  Podmiot: PEH Warsaw Opco Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług hotelarsko- gastronomicznych przez hotel Sheraton Warsaw na rzecz Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 25 kwietnia 2019 r. do 27 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 55429,62 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 406) KPP IV-0413-26/19

  Data zawarcia: 27 lutego 2019 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa taśm do kopii zapasowych
  Wartość zobowiązania: 3911,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 405) KPP IV-0413-23/19

  Data zawarcia: 26 lutego 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) i skanera
  Wartość zobowiązania: 108003,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 404) KPP IV-0413-24/19

  Data zawarcia: 19 lutego 2019 r.
  Podmiot: skills Sp.z o.o.
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenia- PRINCE2 Foundation and Practitioner
  Wartość zobowiązania: 4865,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 403) KPP IV-0413-21/19

  Data zawarcia: 19 lutego 2019 r.
  Podmiot: VERITI Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych (projektor, ekran, nagrywarka, pamięci szyfrowane)
  Wartość zobowiązania: 16938,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 402) KPP IV-0413-18/19

  Data zawarcia: 19 lutego 2019 r.
  Podmiot: IchB PAN PCSS z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Wprowadzenie nowego sposobu automatycznego logowania do systemu dLibra
  Wartość zobowiązania: 7257,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 401) KPP IV-0413-20/19

  Data zawarcia: 15 lutego 2019 r.
  Podmiot: Linux Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostawę 3 subskrypcji Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level Self- Support
  Okres obowiązywania: od 15 lutego 2019 r. do 15 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 871,98 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 400) KPP IV-0413-11/19

  Data zawarcia: 15 lutego 2019 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa urządzenia bezpieczeństwa wraz z usługą wdrożenia oraz rocznego wsparcia
  Wartość zobowiązania: 43070,91 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 399) KPP IV-0413-16/19

  Data zawarcia: 14 lutego 2019 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Odnowienie oraz dostarczenie nowych certyfikatów do kwalifikowanych podpisów elektronicznych
  Wartość zobowiązania: 5608,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 398) KPP IV-0413-14/19

  Data zawarcia: 14 lutego 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie zmian w systemie ERP Advantec dotyczące rejestru wyposażenia na potrzeby Izby Dyscyplinarnej
  Wartość zobowiązania: 15024,45 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 397) KPP IV-0413-12/19

  Data zawarcia: 14 lutego 2019 r.
  Podmiot: KANAK z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami (drukarka do kart wraz z taśmą, kartami, perforatorem, drukarka etykiet wraz z taśmami, czytnik kodów kreskowych)
  Wartość zobowiązania: 11584,14 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 396) KPP IV-0413-10/19

  Data zawarcia: 14 lutego 2019 r.
  Podmiot: Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa czytników kart inteligentnych z podstawkami
  Wartość zobowiązania: 15744,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 395) KPP IV-0413-5/19

  Data zawarcia: 14 lutego 2019 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i pomoc techniczna w zakresie systemu IBM Spectrum Protect wraz z obsługą serwisową urządzeń systemu kopii zapasowych
  Okres obowiązywania: od 14 lutego 2019 r. do 14 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 82951,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 394) KPP IV-0413-19/19

  Data zawarcia: 11 lutego 2019 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego ( przenośne komputery, stacje robocze)
  Wartość zobowiązania: 66893,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 393) KPP IV-0413-17/19

  Data zawarcia: 11 lutego 2019 r.
  Podmiot: e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita
  Okres obowiązywania: od 11 lutego 2019 r. do 11 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6149,98 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 392) KPP IV-0413-15/19

  Data zawarcia: 11 lutego 2019 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostawę baz programu Lex Omega dla sądów Pakiet Platinum DVD oraz opłata za dostęp do serwisów internetowych: Lex Omega dla sądów Pakiet Platinum Online, Informator Prawno-Gospodarczy Gold z Rejestrem Długów
  Okres obowiązywania: od 11 lutego 2019 r. do 11 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 116843,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 391) KPP IV-0413-13/19

  Data zawarcia: 11 lutego 2019 r.
  Podmiot: INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do serwisu INFORLEX Ekspert Premium
  Okres obowiązywania: od 11 lutego 2019 r. do 11 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6880,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 390) KPP III-2311-36/19

  Data zawarcia: 11 lutego 2019 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 3 szt. szaf ubraniowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 5397,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 389) KPP III-2311-34/19