Rejestr umów Sądu Najwyższego

990) KPP VI-0151-2/21 KPP VI-0151-3/21

Data zawarcia: 26 stycznia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Kursy języka angielskiego i języka niemieckiego
Okres obowiązywania: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Wartość zobowiązania: 7.904,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 lutego 2021 r., godz. 10:57
Przejdź do początku