Rejestr umów Sądu Najwyższego

691) Umowa ID nr 432598/W

Data zawarcia: 18 grudnia 2019 r.
Podmiot: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość zobowiązania: 1703054,26 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 stycznia 2020 r., godz. 9:14
Przejdź do początku