Rejestr umów Sądu Najwyższego

688)

Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
Podmiot: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie
Przedmiot: Umowa o systematyczną dostawę prasy polskiej na 2020 r.
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość zobowiązania: 230430,54 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 stycznia 2020 r., godz. 9:05
Przejdź do początku