Rejestr umów Sądu Najwyższego

678) KPP III-2311-187/19

Data zawarcia: 14 listopada 2019 r.
Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji 11 numerów czasopisma ,,Izba Cywilna. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego" w roku 2020
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość zobowiązania: 29744,33 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 grudnia 2019 r., godz. 13:35
Przejdź do początku