Rejestr umów Sądu Najwyższego

643) KPP I-2310-116/19

Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Naprawa systemu CCTV
Okres obowiązywania: od 18 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
Wartość zobowiązania: 30135,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 grudnia 2019 r., godz. 9:31
Przejdź do początku