Rejestr umów Sądu Najwyższego

634)

Data zawarcia: 22 października 2019 r.
Podmiot: CHIMIDE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
Wartość zobowiązania: 562350 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 listopada 2019 r., godz. 12:24
Przejdź do początku