Rejestr umów Sądu Najwyższego

624) KPP III-2310-27/19

Data zawarcia: 9 października 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację kserokopiarki z finiszerem na potrzeby Sądu Najwyższego
Wartość zobowiązania: 49198,77 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 listopada 2019 r., godz. 10:30
Przejdź do początku