Rejestr umów Sądu Najwyższego

590) KPP VI-1141-5/19

Data zawarcia: 23 października 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytora wewnętrznego w Sądzie Najwyższym stosownie do Standardu 1312 Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki audytu wewnętrznego( Dz.Urz. MF z 2016r., poz 28.) oraz Zał Nr 2 do Zarządzenia PPSN Nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie audytu wewnętrznego w SN.
Okres obowiązywania: od 28 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
Wartość zobowiązania: 4000,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 listopada 2019 r., godz. 9:26
Przejdź do początku