Rejestr umów Sądu Najwyższego

578) KPP IV-0413-55-1/19

Data zawarcia: 9 września 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN, w tym stacji roboczych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, drukarek osobistych i zespołowych
Wartość zobowiązania: 366592,89 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 października 2019 r., godz. 12:10
Przejdź do początku