Rejestr umów Sądu Najwyższego

571) KPP VI-0150-3/19

Data zawarcia: 12 września 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Tłumaczenie symultaniczne podczas wizyty sędziów z Koblencji w dniach 25-27.09.2019 r.
Okres obowiązywania: od 25 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
Wartość zobowiązania: 4305,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 października 2019 r., godz. 9:45
Przejdź do początku