Rejestr umów Sądu Najwyższego

562) KPP III-2310-25/19

Data zawarcia: 23 września 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Zlecenie dostawy i instalacji 2 kserokopiarek do gmachu Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
Wartość zobowiązania: 11314,77 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 października 2019 r., godz. 11:23
Przejdź do początku