Rejestr umów Sądu Najwyższego

558) KPP I-2310-83/19

Data zawarcia: 30 września 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Rozbudowa centrali telefonicznej o 32 numery
Okres obowiązywania: od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
Wartość zobowiązania: 13598,88 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 października 2019 r., godz. 10:34
Przejdź do początku