Rejestr umów Sądu Najwyższego

557) KPP I-2310-92/19

Data zawarcia: 19 września 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Zakup 50 szt. telefonów bezprzewodowych
Okres obowiązywania: od 12 września 2019 r. do 17 września 2019 r.
Wartość zobowiązania: 8548,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 października 2019 r., godz. 10:31
Przejdź do początku