Rejestr umów Sądu Najwyższego

550) KP ID II-2310-34/19

Data zawarcia: 28 sierpnia 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Sukcesywna dostawa artykulów spożywczych i artykulów jednorazowego użytku
Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
Wartość zobowiązania: 60381,55 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 września 2019 r., godz. 9:03
Przejdź do początku