Rejestr umów Sądu Najwyższego

541) KPP IV-0413-40-2/19

Data zawarcia: 26 sierpnia 2019 r.
Podmiot: Comparex Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dostawa 10-miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe
Wartość zobowiązania: 17349,15 euro
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Aneksy:
Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 września 2019 r., godz. 9:55
Przejdź do początku