Rejestr umów Sądu Najwyższego

528) KPP III-2310-6/19

Data zawarcia: 11 lipca 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy KPP III-2310-6/19 z dnia 18.03.2019r.
Wartość zobowiązania: Aneks: 11000 zł- wartość umowy po zmianie:32000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 sierpnia 2019 r., godz. 11:09
Przejdź do początku