Rejestr umów Sądu Najwyższego

523) KPP IV-0413-59/19

Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Konserwacja i relokacja sprzętu komputerowego
Okres obowiązywania: od 15 lipca 2019 r. do 14 lipca 2020 r.
Wartość zobowiązania: 57600,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 sierpnia 2019 r., godz. 10:55
Przejdź do początku