Rejestr umów Sądu Najwyższego

535) KPP I-2310-78/19

Data zawarcia: 13 sierpnia 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Napełnienie 56 szt. zbiorników środkiem gaśniczym Argonit
Okres obowiązywania: od 13 sierpnia 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r.
Wartość zobowiązania: 39 942,53 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 września 2019 r., godz. 12:39
Przejdź do początku