Rejestr umów Sądu Najwyższego

534) KPP VI-1140-5/19

Data zawarcia: 23 lipca 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Opracowanie projektu Polityki Ochrony Danych Osobowych w SN i kompleksowego zarządzania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego obejmującego wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w SN
Okres obowiązywania: od 23 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Wartość zobowiązania: 4900 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 sierpnia 2019 r., godz. 13:05
Przejdź do początku