Rejestr umów Sądu Najwyższego

502) Aneks nr 1 do umowy z dnia 26.03.19 KPP VI-1140-2/19

Data zawarcia: 17 czerwca 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Prowadzenie w Biurze Podawczym elektronicznej ewidencji korespondencji w dzienniku akt i pism przychodzących do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Zespołu ds.Korespondencji, BSiA
Okres obowiązywania: od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Wartość zobowiązania: 4000 zł ( 2000 zł/mies)
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 lipca 2019 r., godz. 12:47
Przejdź do początku