Rejestr umów Sądu Najwyższego

468) KPP ID IV/023/1/19

Data zawarcia: 10 maja 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wykonywanie zleceń świadczenia pomocy prawnej w wybranych zagadnieniach wyraźnie zleconych przez Zleceniodawcę.
Okres obowiązywania: od 9 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wartość zobowiązania: 153750,00 zł brutto ( maksymalna wartość zobowiązania)
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 czerwca 2019 r., godz. 11:29
Przejdź do początku