Rejestr umów Sądu Najwyższego

458) 01/Dkw/04/2019

Data zawarcia: 10 kwietnia 2019 r.
Podmiot: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Przedmiot: Odpłatne korzystanie z domków i sanitariatów zlokalizowanych na terenie OSSW Popowo
Okres obowiązywania: od 10 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wartość zobowiązania: 4123,84 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 maja 2019 r., godz. 12:00
Przejdź do początku