Rejestr umów Sądu Najwyższego

457) KPP III-2310-08/19

Data zawarcia: 12 kwietnia 2019 r.
Podmiot: os.fizyczna*
Przedmiot: Świadczenie usługi utrzymania czystości i obsługi domków letniskowych położonych na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Okres obowiązywania: od 26 kwietnia 2019 r. do 1 października 2019 r.
Wartość zobowiązania: 34671,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 maja 2019 r., godz. 12:10
Przejdź do początku