Rejestr umów Sądu Najwyższego

432)

Data zawarcia: 19 marca 2019 r.
Podmiot: os.fizyczna*
Przedmiot: Wykonanie prac konserwacyjnych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawoedliwości przy Placu Krasińskich 2/4/6
Okres obowiązywania: od 19 marca 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r.
Wartość zobowiązania: 49500,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 kwietnia 2019 r., godz. 9:15
Przejdź do początku