Rejestr umów Sądu Najwyższego

415) KPP VI-1140-2/19

Data zawarcia: 26 marca 2019 r.
Podmiot: os.fizyczna*
Przedmiot: Prowadzenie w Biurze Podawczym elektronicznej ewidencji korespondencji w dzienniku akt i pism przychodzących do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Zespołu ds.Korespondencji, BSiA
Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
Wartość zobowiązania: 2000 zł brutto/mies ( razem 6000 zł brutto )
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 kwietnia 2019 r., godz. 10:41
Przejdź do początku