Rejestr umów Sądu Najwyższego

1076) KPP I.2610.2.2021

Data zawarcia: 22 czerwca 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Usunięcie awarii przecieku nad salą ,,C"
Okres obowiązywania: od 22 czerwca 2021 r. do 2 lipca 2021 r.
Wartość zobowiązania: 9.692.40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 lipca 2021 r., godz. 12:58
Przejdź do początku