Rejestr umów Sądu Najwyższego

1056) KPP/I/1141/2/2021

Data zawarcia: 13 kwietnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Bieżąca pielęgnacja roślin doniczkowych w czytelni Biblioteki SN, w gabinetach Pierwszego Prezesa SN i Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa SN oraz w holu na poziomie -1
Okres obowiązywania: od 13 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 4946,90 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 maja 2021 r., godz. 8:50
Przejdź do początku