Rejestr umów Sądu Najwyższego

1054) KPP VI-0150-1/21

Data zawarcia: 13 kwietnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Obsługa techniczna międzynarodowej konferencji naukowej: ,,Prawo do sądu w zamówieniach publicznych". odbywającej się zdalnie w dniu 23 kwietnia 2021r.
Okres obowiązywania: od 20 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 9.348,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 maja 2021 r., godz. 13:37
Przejdź do początku