Rejestr umów Sądu Najwyższego

1053) KPP VI-0141-2/21

Data zawarcia: 8 kwietnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Wspieranie działań Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego w zakresie prowadzenia komunikacji w językach obcych dot. funkcjonowania oraz orzecznictwa SN
Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Wartość zobowiązania: 9.223,20 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 maja 2021 r., godz. 13:38
Przejdź do początku