Rejestr umów Sądu Najwyższego

1052) KPP VI-1141-3/21

Data zawarcia: 22 kwietnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Uczestniczenie w procesie stanowienia prawa w Sądzie Najwyższym oraz przygotowywanie dokumentów urzędowych organów Sądu Najwyższego, w tym sprawdzanie prawidłowości projektów aktów prawnych normatywnych oraz innych dokumentów z punktu widzenia wewnętrznej zgodności między nimi, ich zgodności z normami wyższego rzędu, ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej
Okres obowiązywania: od 17 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wartość zobowiązania: 38.812,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 maja 2021 r., godz. 13:34
Przejdź do początku