Rejestr umów Sądu Najwyższego

1051) KPP IV-0413-34/21

Data zawarcia: 30 kwietnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Dostawa 12- miesięcznych subskrypcji oprogramowania Adobe Photoshop CC for Teams
Okres obowiązywania: od 30 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r.
Wartość zobowiązania: 5.745,66 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)D
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 maja 2021 r., godz. 9:01
Przejdź do początku