Rejestr umów Sądu Najwyższego

1044) KPP VI-1141-1/21

Data zawarcia: 3 marca 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Przeprowadzenie szkolenia z praktycznej obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Okres obowiązywania: od 9 marca 2021 r. do 11 marca 2021 r.
Wartość zobowiązania: 5.900,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 kwietnia 2021 r., godz. 11:39
Przejdź do początku