Wydarzenia

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska wraz z Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SSN Joanną Lemańską, wzięły udział w dorocznym spotkaniu Konferencji Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowej i Wschodniej

20 maja 2022 r.

Panele dyskusyjne otworzyło wystąpienie Prezesa Sądu Najwyższego Ukrainy Vsevoloda Kniazieva, który długo i osobno dziękował na forum publicznym Prezes Małgorzacie Manowskiej oraz całemu polskiemu Sądowi Najwyższemu za ogromną pomoc, jak również zbiorczo wyraził wdzięczność wszystkim pozostałym prezesom. Przedstawiając aktualną sytuację, poinformował o zagrożeniu życia sędziów na okupowanych terytoriach wskazując na przykład sędzi, która wraz z całą rodziną została rozstrzelana w trakcie ewakuacji, gdy wyszło na jaw, że jest sędzią. Prezes Kniaziev podkreślił, że kilkoro sędziów dostało się do niewoli i nie ma z nimi kontaktu. Przedstawił tragiczną sytuację licznych sądów na Ukrainie, z których część została zniszczona przez rosyjskie bombardowania, a wiele doszczętnie zdewastowanych i ograbionych przez agresorów ze sprzętu komputerowego, urządzeń do zdalnego komunikowania się, a nawet z mebli. Po odstąpieniu od oblężenia Kijowa Sąd Najwyższy Ukrainy stara się działać normalnie i sprawy są rozpoznawane, jednakże prace przerywają codzienne alarmy przeciwlotnicze. Prezes Kniaziev podkreślił konieczność szkolenia sędziów w zakresie sądzenia przestępstw i zbrodni wojennych.

W pozostałych panelach Konferencji członkowie delegacji wymieniali się doświadczeniami w zakresie kontaktu z mediami i rosnącej roli rzeczników prasowych sądów najwyższych, jak również wykorzystania mediów społecznościowych oraz stron internetowych do informowania obywateli o swojej działalności oraz wyjaśniania motywów orzeczeń w sprawach budzących szczególne zainteresowanie społeczne. Prezes Macedonii Północnej podzieliła się informacją o doświadczeniach płynących z prac utworzonej niedawno rady, w której skład wchodzą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz środowiska dziennikarskiego. Rada ta stanowi forum kontaktu dziennikarzy z sądami, a także dąży do podnoszenia poziomu wiedzy dziennikarzy na temat procedur krajowych i języka prawniczego. Dyskutowano również na temat sprawnego zarządzania sądami najwyższymi oraz godzeniem tych obowiązków z orzekaniem przez prezesów. Przedmiotem obrad były również alternatywne metody rozwiązywania sporów, w szczególności doniosłość mediacji w procedurze karnej oraz cywilnej.

Konferencja Ceeli 01.jpg

Konferencja Ceeli 02.jpg Konferencja Ceeli 03.jpg Konferencja Ceeli 04.jpg Konferencja Ceeli 05.jpg Konferencja Ceeli 06.jpg Konferencja Ceeli 07.jpg


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (ms)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 czerwca 2022 r., godz. 13:15
Przejdź do początku