Wydarzenia

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wzięła udział w spotkaniu Sieci Prezesów Sądów Najwyższych UE „Open Data and Artificial Intelligence” w Sztokholmie

9 maja 2022 r.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wraz z Prezes kierującą pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Joanną Lemańską w dniach 5-7 maja 2022 r. wzięła udział w Colloquium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej pt. Open Data and Artificial Intelligence organizowanym przez Sąd Najwyższy Szwecji w Sztokholmie.

Podczas obrad dyskutowano m.in. o różnicach w stopniu zaawansowania prac nad udostępnieniem orzecznictwa Sądów Najwyższych do powszechnej wiadomości obywateli w różnych jurysdykcjach krajowych Unii Europejskiej. Większość prezesów najwyższych jurysdykcji krajowych zgodnie podkreśliła doniosłość powszechnej dostępności orzecznictwa najwyższych instancji dla obywateli wskazując, że nowe technologie zapewniają stosowne ku temu narzędzia. Wskazywano jednak również na związane z tym liczne problemy. W szczególności dotyczą one anonimizacji orzeczeń w zakresie danych stron postępowania, choć obecne były również głosy przeciwne anonimizacji ze względu na doniosłość interesu publicznego. Wskazywano również na kwestie bezpieczeństwa sędziów oraz na potencjalne niebezpieczeństwo profilowania orzecznictwa poszczególnych sędziów przy wykorzystaniu najnowszych możliwości automatycznego wyszukiwania.

Podczas kolokwium dyskutowano również o potencjalnych korzyściach oraz zagrożeniach płynących z wykorzystania w sądownictwie technik zaliczanych do obszaru sztucznej inteligencji. Pomimo szeregu zastrzeżeń oraz wyraźnej ostrożności, zgodzono się, że warto poszukiwać możliwości wykorzystania nowych technologii dla usprawnienia pracy sądów i należy kontynuować dyskusję na ten temat podczas przyszłych spotkań Sieci Prezesów Sądów Najwyższych UE.

Przy udziale członków Komisji Weneckiej, prezesi Sądów Najwyższych Unii Europejskiej debatowali również nad metodami zapewnienia poszanowania praworządności w krajach członkowskich.

Konferencja 05.2022 01.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 maja 2022 r., godz. 15:16
Przejdź do początku