Wydarzenia

Kolejne manipulacje portalu OKO.press, bez weryfikacji powielone przez Rzeczpospolitą

29 marca 2022 r.

W opublikowanym 26 marca na portalu OKO.press artykule dokonano kolejnego, opartego na dezinformacji, ataku na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Artykuł ten oparty jest na manipulacji i dezinformacji, począwszy od swojego tytułu, który głosi „Manowska chce ścigania legalnych sędziów SN. Represje za stosowanie prawa UE". Nieprawdą jest jakoby Pierwsza Prezes SN wystąpiła z wnioskiem o ściganie jakichkolwiek sędziów („Manowska chce ścigania…"), w szczególności sędziów, których wymieniono w artykule. Kolejną nieprawdą jest sugestia, że Pierwsza Prezes działa w tej sprawie z własnej inicjatywy („Manowska chce…"). Wreszcie nieprawdą jest to, jakoby wniosek Pierwszej Prezes dotyczył stosowania prawa Unii Europejskiej („Represje za stosowanie prawa UE").

W związku z wpłynięciem w dniu 17 lutego b.r. pisma SSA J. Daniluka, zawierającego szereg zarzutów względem sposobu procedowania w sprawie III KK 404/21, Pierwsza Prezes SN wystąpiła do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o przeprowadzenie czynności wyjaśniających. W świetle nadesłanego wniosku i dołączonych do niego dokumentów niezbędne było zainicjowanie przewidzianej przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym procedury weryfikacji formułowanych wobec sędziów Sądu Najwyższego zastrzeżeń o poważnym charakterze.

Nieprawdą jest twierdzenie, jakoby wniosek Pierwszej Prezes był w jakikolwiek sposób związany ze stosowaniem prawa europejskiego. Dotyczy on bowiem:

  1. weryfikacji tego, czy skład orzekający w sprawie III KK 404/21 został wyznaczony w sposób zgodny z obowiązującym prawem;
  2. zachowania wymogów bezstronności członków składu, w związku z podniesionymi przez SSA J. Daniluka okolicznościami, a zwłaszcza tym, że skład orzekający zażądał akt osobowych jedynie sędziego J. Daniluka, w sytuacji, gdy wyrok będący przedmiotem kasacji był wydany przez skład, w którym zasiadała również inna osoba, powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w tym samym konkursie co sędzia Daniluk;
  3. zbadania dopuszczalności żądania akt personalnych sędziego przez sąd rozpoznający kasację.

Wskazać należy, że funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego SN pełni SSN Andrzej Tomczyk, powołany przez Kolegium Sądu Najwyższego kierowane przez Pierwszą Prezes Małgorzatę Gersdorf.

Również z tego względu zakłopotanie wzbudza, opublikowana w tymże tekście, wypowiedź Prezesa Izby Karnej SN dr. Michała Laskowskiego, który publicznie poddał krytyce zarzuty podlegające obecnie weryfikacji Rzecznika Dyscyplinarnego, orzekającego jako sędzia w kierowanej przezeń izbie.

Podkreślić należy, że OKO.press nie kontaktowało się przed publikacją tego tekstu z Zespołem Prasowym SN ani z Rzecznikiem Prasowym SN celem weryfikacji informacji lub uzyskania komentarza. Ubolewać należy również, że nierzetelne doniesienia OKO.press bez najmniejszej weryfikacji powieliła Rzeczpospolita.

Manipulacyjny charakter publikacji portalu OKO.press ujawnia się w szczególności w tym, że jego tytuł, będący najbardziej wyeksponowanym i najczęściej czytanym fragmentem, nie koresponduje z wieloma informacjami w treści artykułu.

Biorąc pod uwagę to, że podobnie zmanipulowane informacje jak ta, opublikowana 26 marca b.r. przez OKO.press, są szeroko rozpowszechniane za granicą oraz szczególną sytuację, w jakiej znajduje się Rzeczpospolita Polska w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę, przypomnieć należy sformułowane niedawno stanowisko byłej ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która w kontekście sporu o kształt wymiaru sprawiedliwości w Polsce stwierdziła: „Pora powiedzieć to głośno - jeśli chodzi o problemy z praworządnością, spora część z tego, co docierało na Zachód była efektem rosyjskiej dezinformacji"


SSN Aleksander Stępkowski

Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 marca 2022 r., godz. 14:57
Przejdź do początku