Wydarzenia

20 stycznia 2022 roku Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska oraz Prezes SN kierujący pracą Izby Karnej Michał Laskowski wzięli udział w uroczystej inauguracji roku sądowego Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze

25 stycznia 2022 r.

​20 stycznia, w roku 20. jubileuszu wejścia w życie Statutu Rzymskiego, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Małgorzata Manowska oraz Prezes SN kierujący pracą Izby Karnej, dr Michał Laskowski wzięli udział w, przeprowadzonej zdalnie, uroczystej inauguracji roku sądowego Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze.

W związku z inauguracją roku sądowego odbyło się również, pod przewodnictwem Prezesa MTK sędziego Piotra Hofmańskiego, seminarium poświęcone tematyce mechanizmów dyscyplinarnych mających zastosowanie do sędziów zarówno w wymiarze krajowym, jaki i międzynarodowym. Tematyka seminarium związana była z raportem  niezależnych ekspertów, dotyczącym w szczególności odpowiedzialności sędziów.

Sesję otworzyło wystąpienie specjalnego sprawozdawcy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. niezawisłości sędziów i prawników, sędziego Diego García-Sayána, który podkreślił konieczność istnienia systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej, zapewniającego realną ocenę działań sędziów, przy jednoczesnym przestrzeganiu gwarancji nieusuwalności sędziowskiej. Jednocześnie podkreślił w pełni uprawnioną różnorodność krajowych systemów odpowiedzialności dyscyplinarnej, która może być realizowana w różnych układach instytucjonalnych, zarówno przez sądy jak i inne organy, w tym również takie, które mają charakter polityczny. W ramach pierwszego panelu, Prezes Michał Laskowski zaprezentował referat pt. „System pociągania sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej jako narzędzie wpływania na niezawisłość sędziów i niezależność sądownictwa”.

W dyskusji zabrała głos również Pierwsza Prezes SN nawiązując do wprowadzającego wykładu sędziego Diego García-Sayána. Pierwsza Prezes zwróciła uwagę na zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej jakie płyną z praktyki orzeczniczego kwestionowania skuteczności powołań sędziowskich przez innych sędziów.

Prezes Zgromadzenia Państw-Stron (Assembly of States Parties) Silvia Fernández de Gurmendi a także Prezes Hoge Raad (SN Królestwa Niderlandów) Dineke de Groot a także wielu innych uczestników debaty na temat przyszłego kształtu reformy dotyczącej funkcjonowania mechanizmów odpowiedzialności sędziów MTK zgodzili się z tezą Prezesa Kúria (SN Węgier) prof. Andrása Zs. Vargi, że transparentność i nieskomplikowany charakter procedur egzekwujących odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów daje najlepsze gwarancje ich właściwego funkcjonowania.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 stycznia 2022 r., godz. 17:08
Przejdź do początku