Wydarzenia

Zgromadzenie Sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyłoniło kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby

20 stycznia 2022 r.

​Kandydatami wskazanymi w dniu 19 stycznia b.r. przez Zgromadzenie Sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN zostali Sędziowie Sądu Najwyższego (w kolejności alfabetycznej):

  • SSN Marek Dobrowolski,
  • SSN Joanna Lemańska
  • SSN Oktawian Nawrot.

Kandydatów wyłoniono w dwóch głosowaniach przeprowadzonych na podstawie art. 13 § 6 w zw. z art. 15 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. W pierwszym głosowaniu, w którym wzięło udział 14 sędziów, Zgromadzenie wskazało jako kandydatów na stanowisko Prezesa Izby sędziów: Marka Dobrowolskiego, który uzyskał 6 głosów, oraz Joannę Lemańską, która uzyskała 7 głosów (jeden głos był nieważny). W drugim głosowaniu, w którym wzięło udział 13 sędziów, SSN Oktawian Nawrot uzyskał 11 głosów (2 głosy były nieważne).

Tym samym, wyborcze Zgromadzenie Sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyłoniło listę trzech kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą tejże izby: SSN Marka Dobrowolskiego, SSN Joannę Lemańską i SSN Oktawiana Nawrota. Lista ta, zgodnie z art. 13 § 7 stosowanym w związku z art 15 § 3 u.SN podlega niezwłocznemu przedstawieniu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej celem wyboru Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 stycznia 2022 r., godz. 8:11
Przejdź do początku