Wydarzenia

Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej wyłoniło kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby

17 stycznia 2022 r.

W dniach 10 i 17 stycznia 2022 r. obradowało Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zwołane w celu wyboru kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.

Kandydatami przedstawionymi Prezydentowi RP przez Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej SN na podstawie art. 12 § 2 w zw. z art. 15 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym zostali Sędziowie Sądu Najwyższego (w kolejności alfabetycznej):

  • Małgorzata Bednarek,
  • Adam Roch,
  • Ryszard Witkowski.

W głosowaniu SSN Małgorzata Bednarek otrzymała 3 głosy, SSN Tomasz Przesławski – 1 głos, SSN Adam Roch – 4 głosy i SSN Ryszard Witkowski – 3 głosy.

Ponieważ wśród zgłoszonych kandydatów znajdował się obecnie urzędujący Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia br. przewodniczył SSN Jarosław Sobutka, wskazany przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 r., wydanym na podstawie art. 13 § 3 w zw. z art. 15 § 3 ustawy. Kadencja obecnego Prezesa dr. hab. Tomasza Przesławskiego dobiegnie końca w dniu 26 lutego 2022 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 lutego 2022 r., godz. 18:51
Przejdź do początku