Wydarzenia

OGŁOSZENIE („Proces brzeski")

3 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE („Proces brzeski")

W Sądzie Najwyższym w Warszawie, pod sygn. II KO 80/20, toczy się postępowanie w przedmiocie odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt Sądu Najwyższego w zakresie postepowań kasacyjnych sprzed 1939 roku. Prowadzone były one przed Sądem Najwyższym w tzw. sprawie brzeskiej (wyroki SN z 9 V 1933 r., sygn. I K 198/33 i z 5 X 1933 r., sygn. I K 639/33).

Sąd Najwyższy wzywa wszystkich żyjących spadkobierców oraz członków rodzin osób skazanych w procesie brzeskim:

Kazimierza Bagińskiego, Norberta Barlickiego, Adama Ciołkosza, Stanisława Dubois, Władysława Kiernika, Hermana Libermana, Mieczysława Mastka, Adam Pragiera, Józefa Putka i Wincentego Witosa

a także wszelkie inne osoby, które są w posiadaniu dokumentów dotyczących ww. postępowań kasacyjnych (np. kopii lub odpisów kasacji, orzeczeń, protokołów sądowych itp.), o przekazanie oryginałów bądź kopii w/w dokumentów na adres Sekretariatu Izby Karnej Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa lub adres mailowy: sn@sn.pl, z powołaniem się na sygn. sprawy II KO 80/20, w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Treść komunikatu w języku angielskim

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 grudnia 2021 r., godz. 12:49
Przejdź do początku