Wydarzenia

Stanowisko Rzecznika Sądu Najwyższego w związku z oświadczeniem grupy sędziów SN

10 listopada 2021 r.

W związku z oświadczeniem grupy sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada b.r., w którym osoby te de facto odmawiają Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego możliwości podejmowania na zewnątrz działań zmierzających do wystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy Dolińska-Ficek, Ozimek, przeciwko Polsce (apl. nr 49898 i 57511/ 19), przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, należy wyjaśnić, że:

  1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego reprezentuje Sąd Najwyższy na zewnątrz, w szczególności przed innymi konstytucyjnymi organami władzy, na co jednoznacznie wskazuje art. 14 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, który jednocześnie wyraźnie stwierdza, że wymienione w nim działania Pierwszego Prezesa SN stanowią jedynie przykładowe wyszczególnienie jego kompetencji do reprezentowania Sądu Najwyższego na zewnątrz w relacjach z innymi podmiotami. Przedstawianie Rządowi RP rekomendacji co do treści stanowiska zajmowanego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka mieści się w zakresie kompetencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynikających z art. 14 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym.

  2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego posiada jedynie cztery kompetencje wymienione w art. 17 § 1 i nie posiada żadnych kompetencji do reprezentowania Sądu Najwyższego na zewnątrz, jak również nie może w żaden sposób ograniczać w tym względzie kompetencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

  3. Nie jest prawdą, jakoby kompetencja do zajmowania stanowiska w ważnych sprawach dotyczących Sądu Najwyższego była wyłączną kompetencją Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego, jak to sformułowano we wspomnianym na wstępie stanowisku grupy Sędziów SN. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w ramach kompetencji do reprezentowania Sądu Najwyższego na zewnątrz ma wszelkie kompetencje do tego, by zajmować stanowisko w ważnych sprawach dotyczących Sądu Najwyższego.

  4. Sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni wprowadzać w błąd opinii publicznej co do brzmienia obowiązujących przepisów prawa.


SSN Aleksander Stępkowski

Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Treść oświadczenia grupy sędziów z dnia 10 listopada 2021 r.:

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 listopada 2021 r., godz. 21:28
Przejdź do początku