Wydarzenia

Udział Pierwszego Prezesa SN Małgorzaty Manowskiej w spotkaniu Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej

25 października 2021 r.

​Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska wzięła udział w spotkaniu Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, podczas którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z panującą pandemią Covid-19.

Spotkanie zostało przeprowadzone za pomocą oprogramowania pozwalającego na zdalną komunikację.

Większość Prezesów podkreśliła, że z uwagi na specyfikę postępowań przed Sądem Najwyższym, które toczą się zwykle w ramach posiedzeń niejawnych, pandemia nie spowodowała podobnych opóźnień w rozpoznawaniu spraw jak to miało miejsce w sądach powszechnymi. Niektórzy Prezesi wskazali nawet na nieznaczny spadek zaległości na koniec 2020 roku, jak to również miało miejsce w polskim Sądzie Najwyższym.

Prezesi wskazywali na podobne wyzwania, z którymi mierzyły się ich sądy, w szczególności w kwestii zachowania równowagi pomiędzy zasadą jawności i koniecznością zapewnieniem bezpieczeństwa sędziów, stron postępowania oraz publiczności. Podkreślano również, wymuszony okolicznościami, znaczny postęp digitalizacji działań Sądów Najwyższych UE.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 października 2021 r., godz. 10:18
Przejdź do początku